30. května až 3. června 2019

BOSENSKÉ PYRAMIDY A ZÁHADNÉ KAMENNÉ KOULE

Energeticky obohacující cesta do lokality bosenského města Visoka zaměřená na poznávání a procítění zdejších silových a posvátných míst. Návštěva záhadných kamenných koulí v Zavidoviči, seznámení se s vlídnou stránkou bosenské kultury a pohyb v nádherné přírodě. Harmonický a klidný pobyt v souladu s vnitřními potřebami účastníků.

Program:

Čtvrtek 30. května
Odjezd z ČR – 17:00 Zlín, další nástupní místa Brno (18:15) a Bratislava (20:15)

Pátek 31. května
Největší naleziště kamenných koulí u městečka Zavidovići
Tradiční bosenský oběd formou lesního rautu
Největší kamenná koule v Bosně
Přesun směr Visoko
Regenerační pobyt v tunelech Ravne
Ubytování
Večeře

Sobota 1. června
Snídaně
Výstup na pyramidu Slunce
Tradiční bosenský oběd
Park Ravne II
Pyramida Lásky
Ubytování na hotelu
Večeře

Nedělě 2. června
Snídaně
Tumulus Vrátnica
Přesun do Sarajeva
Oběd
Prohlídka staré časti města Sarajeva, tradiční trhy
Návrat do ČR

Úterý 8. května
Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena: 8.500 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu, prohlídka pyramid a tunelů s českým průvodcem. Vstupy jsou zahrnuté v programu.
Program je orientační, v případě nepřízně počasí nebo zásahu vyšší moci se může program změnit.

Registrace a informace: MgA. Václav Skácel
Kontakt: skacel@utb.cz, mobil: 777 200 094