Bosenské pyramidy

V roce 2005 se v médiích psalo o převratném objevu Dr. Semira Osmanagiće, profesora antropologie a člena Ruské akademie přírodních věd v Moskvě a vědce jež zkoumal pyramidy po celém světě. V pyramidálním údolí v bosenském Visoku, se nalézá Pyramida Slunce s fascinujícími rozměry – 220 metrů a fascinující je také její perfektní orientace k severu . Nejvyšší pyramida v Egyptě přitom měří jen 174 metrů. Stáří pyramid zjištěné radiokarbonovou metodou je určené na 30 – 34 tis. let, i v tomto ohledu tedy nálezy v Bosně zastiňují egyptské. Pyramidy Slunce, Měsíce a Draka tvoří rovnostraný trojúhelník. Údolí doplňují ještě stavby Chrám Matky Země, několik mohyl a další energeticky bohatá místa. V oblasti se našlo mnoho funkčních megalitů. Tyto nálezy zcela přepisují dějiny světa.

Pyramidy mají funkci harmonizace vnitřního biologického času, synchronizují energetický systém člověka se systémem planety Země, zpomalují degenerativní procesy a rozpouštějí onkologické procesy. Pyramidy také fungují jako zdroj informací, zásobník a generátor vody v extrémní kvalitě s léčivými účinky. Pyramidy mohou také synchronizovat jídlo. Pyramidy mohou být používány ke komunikace s Bohem/Vesmírem/Duchem. Je zde možný přechod prostorem a časem. V neposlední řadě jsou pyramidy neodmyslitelně spojeny se svou funkcí antén pro meziplanetární a intergalaktickou komunikaci. Nezastupitelné jsou léčivé účinky pyramid na zdraví a zprostředkování duchovního růstu jedince, k němuž dochází při pobytu v těchto energiích. Při uvědomnění si všech těchto aspektů nám asi začíná být jasné, proč mnoho jednotlivců, vlád a korporací toto téma záměrně bagatelizuje a zatajuje mnohé skutečnosti. Nemluvě o volné energii, jež pyramidy umí produkovat tak, jak to zmiňoval Nikola Tesla.

Nyní si představte, že v dějepisných knihách a monografiíchna seznamu kolébek nejstarších známých civilizací mezi něž tradičně řadíme Peru, Mexiko, Egypt, apod a z Evropy obvykle Velkou Británii a Francii má nyní náhle přibýt tato domněle zaostalá a obvykle prezetovaná jako nezajímavá bakánská země. Bosna a Hercegovina je skutečně nedoceněná kráska Evropy. Její panenské řeky, kaňony a jezera a nádherné kopce a krásné hlavní město jsou většině českého obyvatelstva jen málo známé. To se ale především od objevu pyramid mění a do těchto míst nyní přijíždí stále větší množství turistů. Právě Češi, jež jsou známí svou liberalitou a otevřenou myslí reagují na tyto objevy pozitivně. Krása okolní krajny, kopcovitost a úzká údolí a kaňony jsou také důvodem proč existence pyramid byla dlouhou dobu známa jen místním lidem.

V roce 2006 Dr. Osmanagić založil neziskovou organizaci, která tento projekt zaštiťuje a od té doby také probíhá vědecké zkoumání této oblasti. Vůle mnoha úřadů, státu i medií k diskuzi a otevřenému průchodu informací je jen velmi omezená. I z těchto důvodů je práce nadace velmi komplikovaná a dostává jen velmi omezená archeologická povolení, a tak je odkrytí pyramid odsunem nánosů zeminy za tisíce let zatím v nedohlednu.

Na druhou stranu se ale díky tomu místo nestává ještě tak masově navštěvované jako právě Egypt a účastníci našich cest mají v tomto stavu možnost si sílu pyramid užívat v kombinaci s nádhernou bosenskou přírodou. Intenzivní průzkumy však nadále pokračují především v komplexu tunelů, které spojují všechny pyramidy. V poslední době bylo největším objevem odkrytí vchodu do dalšího patra tunelového komplexu, jehož název je Ravne 2 a jeho návštěva je součástí našich cest.

Prožitky z míst v bosenském pyramidálním údolí jsou jen těžko slovy popsatelné. Proto je nejlepším výzkumem v této oblasti vlastní zkušenost. S námi se můžete na místo vydat s partou stejně naladěných lidí. Energie míst je totiž aktivována právě přítomností lidí. Dříve jsme cestovali sami nebo v malé skupince. Nyní víme, že pobyt na těchto místech se skupinou příjemných a “neznámých” lidí nabízí neopakovatelný zážitek. A právě zážitky z těchto míst v lidské interakci dostávají ještě hlubší rozměr. Někteří účastníci cesty zažívají pocity “déjà vu” – že už zde kdysi dávno byli. Někteří mají během pobytu vizionářské a symbolické sny, ale téměř všichni cítí hluboké spojení sami sebou a spojení s Matkou Zemí.

Pokud Vás zajímají čísla a fakta kolem bosenských pyramid, doporučujeme např.články Jaroslava Chvátala:
“Celá oblast kolem Visoka je kalibrována tak, aby akumulovala akustickou energii v ultranízkém frekvenčním rozsahu, který je synchronní s rezonancí lidského srdce. Základna PyramidySlunce měří 440 metrů, výška je 220 metrů. Tento geometrický poměr dominantně akumuluje frekvence 1,5 Hz, což odpovídá vibračnímu prostředí, které silně podporuje stav kolektivního telepatického vědomí. Mezi jednotlivými stavbami v “Údolí Pyramid” existuje harmonická konvergence psychoakustické frekvence, která je v souladu s celočíselnými násobky již zmíněné klíčové vlnové délky srdce o 220 metrech. Například “Mohyla Vrátnica” se nachází přímo severovýchodním směrem ve vzdálenosti přesně 3960 metrů od “Pyramidy Slunce” (viz obr. níže). Tato vzdálenost je také přesně osminásobkem výšky “Sluneční Pyramidy” (220x18 = 3960). Podíváme-li se na pomyslnou druhou stranu, zjistíme, že ve vzdálenosti 2200 metrů od vrcholu “Pyramidy Slunce” se nachází vrchol “Pyramidy Draka” (220x10 = 2200). V tomto přesném poměrovém rozlišení vlnové délky srdce můžeme pokračovat. Tak například vrchol “Pyramidy Lásky” se nachází přesně 440 metrů od vrcholu “Pyramidy Slunce”, vzdálenost tedy odpovídá dvojnásobku klíčové vlnové délky 220 metrů. Vrchol “Pyramidy Lásky” se nachází 1320 metrů od vrcholu “Chrámu Země”, jde tedy o vzdálenost, která je složena ze šestinásobku klíčové vlnové délky (220x6 = 1320). Kromě toho mezi všemi třemi monumentálními stavbami (Pyramida Slunce, Pyramida Lásky a Chrám Země) probíhá centrální osa, která tyto artefakty perfektně zarovnává do jedné linie. Na základě dosavadních objevů, je zjevné, že celý komplex pravěkých staveb v “Údolí Pyramid” byl vybudován podle vysoce sofistikovaného geometrického plánu. Vrchol “Pyramidy Draka” se nachází přesně 2200 metrů od vrcholu “Pyramidy Měsíce”. V tomto zarovnání se nachází “Chrám Země” ve vzdálenosti 880 metrů od “Pyramidy Draka” (220x4 = 880 metrů) a ve vzdálenosti 1320 metrů se nachází “Pyramida Měsíce” (220x6 = 1320 metrů). Lze konstatovat, že všechny tyto poměry a míry platí pro všechny hlavní pravěké monumenty v “Údolí Pyramid”.
Více zde.